Jo, bedankt!

Jo Schäfer erelid van de Philomena

Woensdagavond 2 maart hebben voorzitter Jo Spaubeck en secretaris Joris Lenssen een bezoek gebracht aan Jo Schäfer. Jo heeft na 250 verenigingsjaren, 76 jaar muzikant en ruim 25 jaar lid te zijn geweest van Philomena besloten om te stoppen met musiceren. In verband met zijn grote verdiensten voor Philomena is Jo daarom benoemd tot erelid van de vereniging. Jo proficiat!
Image