Philomenadag

De Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chevremont heeft haar 118-jarig bestaan gevierd met een gezellige stichtingsdag!

In de kerk van Sint Joannes de Doper - Pastoor van Ars in Eygelshoven heeft de harmonie, o.l.v. dirigent Jos Kuipers de eucharistieviering opgeluisterd. De geestelijke leiding van de kerk, alsmede een honderdtal aanwezigen, konden luisteren naar een aantal prachtige muziekstukken. Aansluitend werd er in het verenigingslokaal Café Kloth een samenzijn voor de gehele Philomena familie georganiseerd. De jubilarissen Melissa Heidenrath (12,5 jaar) en Ralph Lenssen (12,5 jaar) ontvingen een hartelijk woord van dank door voorzitter Jo Spaubeck. Tevens sprak beschermvrouwe mevr. Smeets een paar mooie woorden. Ook werden zij door de gehele Philomena familie gefeliciteerd met hun jubileum. De aanwezigen werden getrakteerd op een warm buffet. Aansluitend vond er een feestavond plaats.

Hieronder volgen snel meer foto's: