Kirchroa Jeet Plat ’17

Op zondieg d’r 10e tseptember hat ‘De Philomeen’ tsezame mit d’r Jack Vinders Kirchroa Jeet Plat 2017 aafjesjloase mit inne jeweldiege Kirchröadsjer potpourri!

Tijdens een stralend zonnige namiddag heeft de harmonie samen met Jack Vinders een kort concert gegeven. De kiosk van de harmonie loonde zich hier uitstekend voor. Het concert was goed bezocht; de nummers uit het uitgebreide repertoire van Jack sloegen geweldig aan! Een eerbetoon aan Nico Ploum kon natuurlijk niet uitblijven.

Bekijk hieronder de gespeelde werken en een aantal foto’s:
Dank aan Henk Kuipers voor de foto’s en Ronald Franssen voor de opname!

Sjaakie

Dreum mit miech

Formidabel

Nico Ploum medley

Jef miech ee paar minute

Dreum, hoop, zing

Mie Kirchroa

Dreumerij/1000 tröate